Parengtas žemės sklypo V. Mykolaičio- Putino g. 5 detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad rengimas Žemės sklypo V. Mykolaičio- Putino g. 5 detaliojo plano keitimas

Planavimo tikslai: patenkinti viešąjį interesą ir įgyvendinti Tautos namų (daugiafunkcio kultūros centro) projektą, koreguojant detaliuoju planu nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus sklype V. Mykolaičio-Putino g. 5 (kadastro Nr. 0101/0054:327).

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-14 sprendimo Nr. 1-634 „Dėl Taurakalnio teritorijos ir žemės sklypo V. Mykolaičio-Putino g. 5 pripažinimo svarbiais vietos bendruomenei“ 3.2 punktas, atliktos architektūrinės idėjos įgyvendinimas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. [email protected], www.vilnius.lt;

kontaktiniai asmenys – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausiasis specialistas Karolis Buivydas tel. (85) 211 2753, el. paštas: [email protected]; Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas Benius Bučelis, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius, projekto vadovas Nerijus Siciūnas tel. +370 60204667, el. paštas: [email protected].

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-08-25 iki 2021-09-09 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-13-21-322), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt, Naujamiesčio seniūnijos patalpose, adresu: Odminių g.3, Vilnius;

Detaliojo plano projektas 2021-09-09, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.

Viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2021-09-09, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/83171900021?pwd=blpxaWxJcjlVTTdTejQzVk1qNlB6dz09

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos 2021-09-09 ir viešo susirinkimo metu, kuris vyks 2021-09-09, 17 val.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos ir viešo susirinkimo pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

PRIDEDAMA: VP21-102_Mykolaicio-Putino5_keitimas_DP_pagrindinis_brezinys_2021-08-07

VP21-102_Mykolaicio-Putino5_keitimas_DP_Sprendiniai_aiskinamasis_rastas_…