Parengtas žemės sklypo Vakaro g. 1 formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus m, Lazdynų sen., Vakaro g. 1, Kad.Nr.0101/0068:0101, formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu.
Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 860030784., [email protected]

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015m. 03mėn. 19d. iki 2015m. 04mėn. 02d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.