Parengtas žemės sklypo Viršupio g. 75 planas , prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui

Informuojame, kad vadovaujantis LRV 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 „ Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose aprašo patvirtinimo“ ir Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo 2013-04-24 įsakymu Nr. A30-728 „Dėl leidimo rengti žemės sklypo Viršupio g. 75 planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui“ nurodytais reikalavimais, parengėme žemės sklypo, esančio Viršupio g. 75, Vilniuje, planą , prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui. Plano tikslas-pertvarkyti atidalijimo būdu Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, nekeičiant žemės sklypo ribų ir ploto laisvoje valstybinėje žemėje, teritorijos naudojimo ir pobūdžio, tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimų ( leistino pastatų aukščio, užstatymo tankumo ir intensyvumo ).Su parengtu planu galite susipažinti UAB GEODEZININKŲ BIURAS, S.Nėries 21, Vilniuje bei Antakalnio seniūnijoje, Antakalnio g. 17, Vilnius nuo 2015-03-09 iki 2015-03-23. Plano rengėjas-matininkas-Artūras Jonušas, t. 8 5 2484464,