Parengtas Žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 2, Vytenio g. 63

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: T00054925 Sklypo Vytenio g. 63 detalusis planas

T00082224 Žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 Vytenio g. 63A (kadastro Nr. 0101/0055:209)

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-11-12 įsakymas Nr. A30-2286/19, 2020-10-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-2/20 bei 2019-11-12 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 1-141 ,,Dėl žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Vytenio g. 63 detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 1 Vytenio g. 63A (kadastro Nr. 0101/0055:209) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu suplanuotus ir nustatyti kitus naudojimo reikalavimus nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tel. ( 8 5) 211 2000, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +370 69817868, el. paštas daiva@archd.lt, arch. D. Vyšniauskienė.

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiamas priimtas sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programa.

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama

SPAV: nereikalingas.

Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2022-09-29 iki 2022-10-13 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-612), Naujamiesčio seniūnijos skelbimų lentoje (Algirdo g. 11, Vilnius, tel. +370 52112900), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel. +370 69817868.

Projekto ekspozicija vyks Naujamiesčio seniūnijos patalpose nuo 2022-09-29 iki 2022-10-13.

Viešas svarstymas organizuojamas 2022-10-13 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-612), visą iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis_vytenio+g

detalus_vytenio+g

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ