Parengtas žemės sklypų Aguonų g. 10, Vilniuje formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“, parengtas žemės sklypų, kadastriniai numeriai 0101/0057:155 ir 0101/0057:158, esančių Aguonų g. 10, Vilniuje formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas – pertvarkyti sujungimo būdu esamus kitos paskirties žemės sklypus ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą.
Projektas parengtas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo organizatorius: UAB „PK Invest“, Aguonų g. 12, Vilnius.
Projekto rengėjas – UAB „Unitectus“, įm. kodas 302347287, Lukiškių g. 3, Vilnius, tel. 261 0147, el. paštas: jurga@unitectus.lt

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu darbo valandomis nuo 08.00 iki 17.00 val. aukščiau nurodytu adresu per 10 darbo dienų nuo paskelbimo datos.