Parengtas Žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28, detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribų koregavimas sklype Kazio Bradūno g. 17, Vilnius (kad. Nr. 0101/0100:189)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28, detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimu Nr. 1-1708 (TPD reg. Nr. T00070780).
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Kazio Bradūno g. 17, Vilnius (kad. Nr. 0101/0100:189).
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-05 sprendimas Nr. 1-1708 „Dėl žemės sklypų Duonos Kalno g. 22 ir Duonos Kalno g. 28 detaliojo plano tvirtinimo“
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. tadas@uabprojektavimas.lt
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti galiojančio Detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypo Kazio Bradūno g. 17, Vilnius (kad. Nr. 0101/0100:189), statybos zoną ir statybos ribą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-05-25 iki 2022-06-07 imtinai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt, skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); pas plano rengėją aukščiau nurodytu adresu, darbo metu; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius.

Kur ir kada vyks ekspozicija: Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-05-25 iki 2022-06-07 imtinai pas plano rengėją aukščiau nurodytu adresu, darbo metu ir Fabijoniškių seniūnijoje S. Stanevičiaus g. 24, LT-07102 Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos

Nuoroda:

03+-+Sklypo+sutvarkymo+planas+su+koreguojama+statybos+zona+ir+statybos+riba

Aiskinamasis+rastas