Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Parengtas žemės sklypų, esančių Padekaniškių viensėdyje Pilaitės seniūnija Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame, kad yra parengtas žemės sklypų(kadastro Nr.0101/0167:397, 0101/0167:395, 0101/0167:398, 0101/0167:1036, 0101/067:1034, 0101/0167:1035) esančių Padekaniškių viensėdyje, Pilaitės seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą žemės sklypą padalyti, pakeisti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymas, 2014m. liepos 11d.Nr.30-1855

Projekto incijatoriai: Jan Kunicki, Henrika Maksimovič, Barbara Vasilevska, Marjan Kunicki.

Projekto rengėjas: R.A.Šeduikio Įmonė, Žirmūnų g. 1 – 21 Vilnius, tel. 8 685 28330 el.paštas – seduikis46@yahoo.com, Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015m. kovo mėn. 26d. iki 2015m. balandžio 08 d. R.A. Šeduikio Įmonės patalpose.