Parengtas žemės sklypų, esančių Padekaniškių viensėdyje Pilaitės seniūnija Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame, kad yra parengtas žemės sklypų(kadastro Nr.0101/0167:397, 0101/0167:395, 0101/0167:398, 0101/0167:1036, 0101/067:1034, 0101/0167:1035) esančių Padekaniškių viensėdyje, Pilaitės seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą žemės sklypą padalyti, pakeisti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymas, 2014m. liepos 11d.Nr.30-1855

Projekto incijatoriai: Jan Kunicki, Henrika Maksimovič, Barbara Vasilevska, Marjan Kunicki.

Projekto rengėjas: R.A.Šeduikio Įmonė, Žirmūnų g. 1 – 21 Vilnius, tel. 8 685 28330 el.paštas – seduikis46@yahoo.com, Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015m. kovo mėn. 26d. iki 2015m. balandžio 08 d. R.A. Šeduikio Įmonės patalpose.