Parengtas žemės sklypų (kad. Nr.: 0101/0158:126, Nr. 0101/0158:124) Šveicarų g.8 ir 10, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų (kad. Nr.: 0101/0158:126, Nr. 0101/0158:124) Šveicarų g.8 ir 10, Vilnius formavimo ir pertvarkymo projektas.

Pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl žemės sklypų Šveicarų g.8 ir 10 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2014 liepos 30 d. Nr. A30-2099.

Plano rengimo tikslas : sujungti žemės sklypus į vieną ir padalyti sklypą į tris žemės sklypus.

Projekto organizatoriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius;

Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“.

Susipažinti su projektu skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015.09.01 – 2015.09.15. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.

Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui: UAB „Regroup Projektavimas“ į.k. 300622140 Lukiškių g. 5-201, Vilnius, Tel. (85) 262 03 52, Mob. Tel. (8671) 14 216

Jurgis@regroup.lt