Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0160:5811, 0101/0160:1353, 0101/0160:5976, 0101/0160:5795, 0101/0160:5869, 0101/0160:5851), Vaidotų k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 2014-08-14, Nr. 30-2491, yra parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0160:5811, 0101/0160:1353, 0101/0160:5976, 0101/0160:5795, 0101/0160:5869, 0101/0160:5851), esančių Vilniaus m. Vaidotų k., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės teise turimo žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0160:5811) 4000 kv. m. dalį, suformuojant atskirus žemės sklypus, sujungti atidalytą 4000 kv. m. žemės sklypą į vieną su žemės sklypais (kad. Nr. 0101/0160:1353, 0101/0160:5976, 0101/0160:5795, 0101/0160:5869, 0101/0160:5851), pakeisti paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos ir padalyti į atskirus sklypus. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė. Iniciatoriai: UAB “Vadinika”, UAB “DG salos”, Gytis Kulikauskas, Bogdan Januškevič, Robert Mečanec, Žana Kaminskienė, Tomas Kaminskas, Kristina Stelmokienė, Gytis Stelmokas, Aleksandra Takun, Asta Gedraitytė, Mantas Mozuras, Matysia Mečanec, Ernesta Masiulytė, Tadas Pocius, Dmitrij Kartašiov, Agnė Marčiukaitienė, Povilas Marčiukaitis, Gitana Čirvinskaitė, tel. 865011744. Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt. Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo tinklalapyje