Parengtas žemės sklypų kad. nr. 0101/0167:1238 ir 0101/0167:1450 esančių Plytinės k., Vilniaus m. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 2014 01 30 Parengtas žemės sklypų (kad. nr. 0101/0167:1238 ir 0101/0167:1450) Plytinės k., formavimo ir p

Parengtas žemės sklypų kad. nr. 0101/0167:1238 ir 0101/0167:1450 esančių Plytinės k., Vilniaus m. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. 2014 01 30 Parengtas žemės sklypų kad. nr. 0101/0167:1238 ir 0101/0167:1450 esančių Plytinės k., Vilniaus m. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas. Rengimo pagrindas – Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 01 23 įsakymas Nr. 30-202 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 0101/0167:1450 ir nr. 0101/0167:1238) Plytinės kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“. Planavimo tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą sklypą padalyti, pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į kitą bei nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos ir susisiekimo inžinierinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdus. Daugiau informacijos – tel. +37068093867.