Parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0167:148 ir kad. Nr. 0101/0167:211), Plytinės k., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 2014-12-29, Nr. 30-3779, yra parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0167:148 ir kad. Nr. 0101/0167:211), esančių Vilniaus m. Plytinės k., formavimo ir pertvarkymo projektas. Planavimo tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus ir sujungtą sklypą padalyti, pakeisti žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio į kitą bei nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos naudojimo būdus. Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė. Iniciatoriai: Andrej Dulko, Agnieška Dulko, Aira Pikčiūnienė, Nerijus Pikčiūnas, Ingrida Bingelienė, Darius Bingelis, Vanda Duchovskaja, Jurijus Duchovskis, Jūratė Muliuolienė, Tomas Muliuolis, UAB “ARWEDICA”, UAB “Norktuma”, Jadvyga Salnikienė, Regina Balabanova, Anastasija Marija Žakaitė, Stefanija Mineikienė, Klavs Berzins, Ingrida Berzina, Asta Čereškienė, Dainius Čereška, Janina Ketlerienė, Albinas Ketlerius, Jurgita Mažeikienė, UAB “Nodulus”, Evaldas Lukšys, Vidas Žukauskas, Vida Žukauskienė, Rita Kamandulienė, Ieva Vainaitė, Mikita Zabuga, Zigmas Žukauskas, Laimutė Žukauskienė, Petras Duchovskis, Gražina Dochovskienė, UAB “Žemės plėtra”, Milda Žukauskaitė, Povilas Duchovskis, Jonas Navakauskas, tel. 865011744. Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt. Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo tinklalapyje