Parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0032:1065 ir 0101/0032:1088) formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad yra parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0032:1065 ir 0101/0032:1088) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas:. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 d įsakymas Nr.30-72 „Dėl sklypų Kernavės g. 15 (kadastro Nr. 0101/0032:1065) ir Kernavės g. 17 (kadastro Nr. 0101/0032:1088) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto tikslas: sujungti du besiribojančius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną ir sujungtą sklypą padalyti į du atskirus sklypus.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengėjas – Vytautas Pavasaris, Giedraičių g. 60A-31, Vilnius, tel. 8-65912903, el. paštas: orkanas5@yahoo.com

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 kovo 20 d. iki 2015 balandžio 03 d. adresu : Giedraičių g. 60A-32, Vilnius.