Parengtas žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0049:1194); (kadastro Nr. 0101/0049:1171), M.Šikšnio g. 108; ir, (kadastro Nr. 0101/0049:535), M.Šikšnio g. 104, formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, kad vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 2015-06-12, Nr. A30-1582, yra parengtas žemės sklypo, kad. Nr. 0101/0049:1194, esančio Vilniaus m. sav. Vilniaus m., žemės sklypo, 0101/0049:1171, esančio M.Šikšnio g. 108, Vilniaus m. ir žemės sklypo, 0101/0049:535, esančio M.Šikšnio g. 104, Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – sujungti kitos paskirties žemės sklypus (kad. Nr. 0101/0049:1194, 0101/0049:1171, 0101/0049:535) į vieną, sujungtą sklypą padalyti bei nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybė.

Iniciatoriai: UAB “GRIGIŠKIŲ STATYBA”, Marija Sadovskaja, Stanislav Sadovskij, Slavomiras Siniavskis, Nijolia Siniavskaja, Dalia Gribulienė, Gintaras Gribulis, tel. 865011744.

Projekto rengėjas – UAB “Žemės plėtra”, A.Vienuolio g. 14-43, Vilnius, tel. 85 2125400, el.p. info@zemespletra.lt.

Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galite susipažinti UAB „Žemės plėtra“ patalpose, adresu A.Vienuolio g. 14-43, Vilniuje. Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti projekto rengėjui per 10 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo tinklalapyje.