Parengtas žemės sklypų kadastro Nr. 0101/0079:1226, 0101/0079:1228, 0101/0079:1229, esančių Salininkų Sodų 5-ojoje g., Naujininkų sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, pranešame, kad parengtas žemės sklypų kadastro Nr. 0101/0079:1226, 0101/0079:1228, 0101/0079:1229, esančių Salininkų Sodų 5-ojoje g., Naujininkų sen., Vilniaus m., formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projektas parengtas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Projekto rengimo tikslai: sujungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus su besiribojančiais žemės sklypais nesant galimybės suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto rengimo iniciatorius: Vladimir Novikov, Liudmila Novikova, Teresa Olenskaja, Kristina Darulienė.

Įsakymas dėl sodininkų bendrijos „Kirtimai“ teritorijos dalies, kurioje yra žemės sklypas Salininkų Sodų 5-ojoje g. 8, sklypai Nr. 37 ir Nr. 38, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo Nr. 30-2103 išduotas 2015 m. birželio 2 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. A648-295/15(2.14.2.12-MP8) išduoti 2015 m. birželio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai Nr. 49SDŽ-473-(14.49.22.) išduoti 2015 m. birželio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus.

Projekto rengėja: Beata Račkauskaitė, Arnionių g. 62-5, LT-18170 Pabradė, mob. tel.: +370 676 54396, beata.geodezija@gmail.com.

Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu galite susipažinti ir teikti pasiūlymus raštu iki 2015 m. gruodžio 1 d. adresu Salininkų Sodų 5-oji g. 8 Vilnius LT-02223 iš anksto susitarus telefonu +370 613 89979.