Parengtas žemės sklypų, kadastro Nr.0101/0167: 1144, Nr.0101/0167: 1234, Nr.0101/0167: 862, Nr.0101/0167: 1033, Nr.0101/0167: 1070, Nr.0101/0167: 1054, esančių Plytinės kaime, Pajautos g. 12 formavimo ir pertvarkymo projekt

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame, kad yra parengtas žemės sklypų, kadastro Nr.0101/0167: 1144, Nr.0101/0167: 1234, Nr.0101/0167: 862, Nr.0101/0167: 1033, Nr.0101/0167: 1070, Nr.0101/0167: 1054, esančių Plytinės kaime, Pajautos g. 12 , Pilaitės seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – sujungti atskirus žemės sklypus į vieną žemės sklypą, pakeisti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį ir žemės naudojimo būdą. ir padalyti į atskirus žemės sklypus. Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2014 m. liepos mėn. 24 d. Nr. 30 – 2006

Projekto rengėjas: R.A.Šeduikio Įmonė, Žirmūnų g. 1 – 21 Vilnius,

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima iki iki 2015 m. liepos 10 d. Konstitucijos pr.3, Vilnius, 529 kab. (8 5) 211 2355