parengtas žemės sklypų, kadastro Nr.0101/0167: 521 esančio Varnės g. 8 , formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo, kadastro Nr.0101/0167: 521 esančio Varnės g. 8 , Pilaitės seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – padalinti žemės sklypą į atskirus žemės sklypus, pakeisti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį ir žemės naudojimo būdą.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymas, 2014m. liepos mėn. 15 d. Nr.30 – 1924

Projekto rengėjas: R.A.Šeduikio Įmonė, Žirmūnų g. 1 – 21 Vilnius.

Susipažinti su projekto sprendiniais ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-06-08 iki 2015-06-22. Motyvuotus pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti raštu projekto organizatoriui (adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius).

Informacija teikiama telefonu (8 5) 211 2825.