Parengtas žemės sklypų, kadastro Nr.0101/0167: 526, Nr.0101/0167: 2074, esančių Zujūnų g. 2 , formavimo ir pertvarkymo projektas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 19 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, LR žemės įstatymo 40 straipsniu, LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 10 04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (2014 01 02 įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), pranešame, kad yra parengtas žemės sklypų, kadastro Nr.0101/0167: 526, Nr.0101/0167: 2074, esančių Zujūnų g. 2 , Pilaitės seniūnija, Vilniaus miesto savivaldybė, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto tikslas – sujungti minėtus žemės sklypus į vieną žemės sklypą ir sujungtą žemės sklypą padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį.

Projekto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, 2014m. gruodžio mėn. 05 d. Nr.30-3659

Projekto rengėjas: R.A.Šeduikio Įmonė, Žirmūnų g. 1 – 21 Vilnius,

Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima iki 2015m. birželio 23 d. Koinstitucijos pr. 3, Vilnius, 529kab. Telefonas pasiteiravimui (85) 2112825