Parengtas žemės sklypų Nr. BN1, NB2 BN3, BN4 , SB „Energija“, formavimo ir pertvarkymo projektas

Pranešame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ yra parengtas žemės sklypams Nr. BN1, NB2 BN3, BN4 esantiems Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., SB „Energija“, (Vilniaus miesto kadastrinė vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas. Kviečiame nuo 2015 m. vasario mėn. 9 d. iki 2015 m. vasario mėn 24 d. gretimų sklypų savininkus atvykti adresu: A. Juozapavičiaus g. 11 – 313 kab., Vilniuje ir susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Planavimo tikslas – Suformuoti naujus valstybinės žemės sklypus bendro naudojimo teritorijoje. Planavimo pareiškėjas – Sodininkų bendrija „Energija“. Projekto rengėjas – matininkas Jaroslav Bazevič veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-691, tel. 866070305, el. paštas: topomatik@gmail.com