Parengtas žemės sklypų Paupio g. 31 ir Krivūlės g. 1C, Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypų Paupio g. 31 ir Krivūlės g. 1C, Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-15 įsakymas Nr. 30-71 „Dėl teritorijos tarp žemės sklypų Paupio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0058:91) ir Krivūlės g. 1C (kadastro Nr. 0101/0058:0051) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“.

Projekto organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Rengimo tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Projekto rengėjas Marius Kundelis, Ožkinių Sodų 2-oji g. 22, Vilnius tel. 867632459, el. paštas: marius.kundelis@gmail.com. Susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2015-08-10 iki 2015-08-24.