Parengtas žemės sklypų SB „Šilėnai-1“ (Kad.Nr. 0101/0007:1590) ir (Kad.Nr. 0101/0007:1601), Antakalnio sen., formavimo ir pertvarkymo projektas

Informuojame, jog yra parengtas žemės sklypų,esančių SB „Šilėnai-1“, Antakalnio sen., Vilniaus m. formavimo ir pertvarkymo projektas.

Rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015.10.21 įsakymu Nr. A30-3100 dėl sodininkų bendrijos „Šilėnai-1“ teritorijos dalies formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo 2015.10.26 reikalavimai Nr. A648-550/15(2.14.2.12-MP8).

Planavimo tikslas – suformuoti naujus valstybinius žemės sklypus bendrojo naudojimo teritorijoje.

Nustatyti sklypo Nr. 28 (Kad.Nr.0101/0007:1590) ribas. Pertvarkyti padalijimo būdu į du sklypus žemės sklypą Nr. 35 (Kad.Nr.0101/0007:1601).

Planavimo organizatorius – SB „Šilėnai-1“.

Projekto rengėjas – Robertas Žilo individuali veika, adresas: Verkių g. 44-307, Vilnius; Mob.Tel.. 867404307, el. p. [email protected]. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2016-03-18 iki 2016-04-04 adresu Verkių g. 44-307, Vilniaus m., darbo dienomis 08.00-17.00.