Parengtas žemės sklypų SB „Vokė“ (Kad. Nr. 7937/0001:0033, 7937/0001:0278, 7937/0001:279, 7937/0001:0285 ir 7937/0001:0281), Grigiškėse, formavimo ir pertvarkymo projektas

Pranešame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija) „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ yra ms Vilniaus m. sav., Grigiškių sen., Grigiškių mstl., SB „Vokė“, (Grigiškių kadastrinė vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas. Kviečiaparengtas žemės sklypams Kad. Nr. 7937/0001:0033, 7937/0001:0278, 7937/0001:279, 7937/0001:0285 ir 7937/0001:0281 esantieme nuo 2015 m. kovo mėn. 16 d. iki 2015 m. kovo mėn 31 d. gretimų sklypų savininkus atvykti adresu: A. Juozapavičiaus g. 11 – 313 kab., Vilniuje ir susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.

Planavimo tikslas – Sujungti penkis besiribojančius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną.

Planavimo pareiškėjai – Grigorij Kazakov, Nina Kazakova.

Projekto rengėjas – matininkas Jaroslav Bazevič veikiantis pagal individualios veiklos pažymą, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2R-FP-691, tel. 866070305, el. paštas: [email protected]