Parengtas žemės sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano (Nr. 2023) ir kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių sklypų plano (Nr. 339) sprendinių keitimas

DĖL PARENGTO SKLYPŲ ŠVITRIGAILOS G. 13/42 DETALIOJO PLANO IR KVARTALO TARP KAUNO, VYTENIO, NAUGARDUKO IR ŠVITRIGAILOS GATVIŲ SKLYPŲ PLANO SPRENDINIŲ KEITIMO

Informuojame, kad parengtas žemės sklypų Švitrigailos g. 13/42 detaliojo plano (Nr. 2023) ir kvartalo tarp Kauno, Vytenio, Naugarduko ir Švitrigailos gatvių sklypų plano (Nr. 339) sprendinių keitimas.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,3281 ha ir 0,1538 ha

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. A30-3254, 2016-12-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-2075/16(3.1.36-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: sujungiant sklypus ir nustatant komercinės paskirties naudojimo būdą, nustatyti pagrindinius naudojimo reglamentus (pastatų aukštį, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį ir tipą, želdinių dalis, galimų statinių paskirtis) pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius ir esant poreikiui keičiant užstatymo zoną ir ribas.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis ir aprašyti tūrinius reikalavimus, atsižvelgiant į formuojamą užstatymą.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 211 27 53 (K. Buivydas).

Planavimo iniciatorius: UAB „Vilbra“, įmonės kodas 123507120, Švitrigailos g. 11b, 03228 Vilnius, tel. 8 5 239 4100, el. p: [email protected].

Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, įmonės kodas 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 85 261 11 15. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 85 261 11 15, el. p.: [email protected] ir projekto dalies vadovė Violeta Miciūtė, el. p.: [email protected].

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių keitimo projektu bus galima susipažinti Naujamiesčio seniūnijos patalpose (Odminių g. 3, Vilnius) darbo valandomis nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki 2017m. rugsėjo 18 d. imtinai, detaliojo plano rengėjo buveinėje (Maironio g. 11, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Informacija teikiama tel. (85) 261 11 15, el. p. [email protected].

Viešas susirinkimas vyks 2017 m. rugsėjo 18 d., 16.30 val., detaliojo plano organizatoriaus- Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių keitimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių keitimo projektu laikotarpio pabaigos.

pagrindinį brėžinį žiūr.čia