Parengtas žemės sklypų Tarandės k., Tauliškių g. 3A, 3, Vilniuje, kadastriniai Nr. 0101/0171:1802, 0101/0171:1949, 0101/0171:1948, formavimo ir pertvarkymo projektas

Parengtas žemės sklypų, esančių Tarandės k., Tauliškių g. 3A, 3, Vilniuje, kadastriniai Nr. 0101/0171:1802, 0101/0171:1949, 0101/0171:1948, formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypų Tarandės k., Tauliškių g. 3A, 3 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo.

Planavimo tikslai: Pertvarkyti 0101/0171:1802, 0101/0171:1949, 0101/0171:1948 sklypus, sujungiant juos į vieną sklypą ir padalijant į tris atskirus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus m. Savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos per. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2529, faks. 8 5 211 2033, tinklapis: www.vilnius.lt.

Plano rengėjai: IĮ „Matavimų Trasa“ Justiniškių g. 66, LT- 05239 Vilnius.

Informacija teikia: IĮ „Matavimų Trasa“, tel. 8 699 87171, 9 655 94414 el. p. tk@geodeziniaimatavimai.lt

Su parengtu žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektu galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo informacijos patalpinimo savivaldybės tinklapyje IĮ „Matavimų TRasa“ patalpose, adresu Justiniškių g. 66, Vilnius.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymas dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto, galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui).