Parengtas žmės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, 0,4868 ha, ploto, suformuojant valstybinės žemės sklypą Pramonės 51B statiniams eksploatuoti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Žemės įstatymu (1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446) bei Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis (LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513) informuojame, kad parengtas žmės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, 0,4868 ha, ploto, suformuojant valstybinės žemės sklypą Pramonės 51B statiniams eksploatuoti. Žemės sklypo plano rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 30-3638 dėl žemės sklypo Pramonės g. 51B formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo. Žemės sklypo plano rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį. Žemės sklypo plano rengimo iniciatorius (pareiškėjas) – AB „Lietuvos geležinkeliai“, Mindaugo g. 12, LT – 03603 Vilnius, įm. k 110053842. Žemės sklypo plano rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius. Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geležinkelių projektavimas“, Iešmininkų g. 17A, LT- 02151 Vilnius, tel.: (8 5) 212 2712, 269 2727, faks. (8 5) 212 2712, el. p.info@gelpro.lt. Projekto vykdytoja inžinierė – Sigita Brežinskienė, tel. (8 5) 2021603, 8 615 19093, el.p. s.brezinskiene@gelpro.lt. Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2015-03-30 iki 2015-04-10 UAB „Geležinkelių projektavimas“ patalpose (Iešmininkų g. 17A, LT-02151 Vilnius) arba Naujosios Vilnios seniūnijoje (Pergalės g. 8, Vilnius). Motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus raštu galima teikti žemės sklypo plano rengimo iniciatoriui iki susipažinimo su rengiamu projektu pabaigos datos