Parengtas Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Miglos g. 55

INFORMACIJA

APIE PARENGTĄ Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Miglos g. 55 (kadastro nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu ir pasiūlymų teikimo tvarką, galimybę susipažinti su sprendiniais

2021-03-17

 

Informuojame, kad yra parengtas Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306). Sprendiniai viešinami ir priimami pasiūlymai dėl parengtų sprendinių viešinimo metu.

Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306), Žvėryno seniūnija.

Planavimo tikslas: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306): nekeičiant žemės sklypo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą (G2) sklypo užstatymo intensyvumą, tankumą ir kitus naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu numatytą pastatų aukštingumą ir tankumą, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. gegužės
13 d. įsakymas Nr. A30-972/19  “Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kad. Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo.

2019 m. birželio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-39/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į/k. 181626536 Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, www.vilnius.lt, kontaktinis tel. (8 5) 2112526, (8 5) 219 79 13  el. paštas: benius.bucelis@vilnius.lt; egidijus.dedura@vilnius.lt;

Iniciatorius:  fiziniai asmenys.

Rengėjas: UAB „Ugna“, projekto vadovė Saulė  Kazlauskienė tel. +37061060803, el. paštas: saule@ugna.lt.

Planavimo terminai: iki 2022 m. balandžio mėn.

Pasiūlymų teikimo tvarka: bendra

Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti  nuo 2021 m. kovo 22 d. iki 2021 m. balandžio 6 d. ( 10 d. d.) darbo dienomis Vilniaus miesto savivaldybes interneto svetainėje www.vilnius.lt.:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ Taip pat su detaliojo plano koregavimo projektu Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-324), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žvėryno seniūnijoje, Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius tel. 211 2901.

Pagrindinis+brėžinys+Miglos55_FINAL_20210318 

Viešas susirinkimas vyks 2021 balandžio 6 d. 17 val. nuotoliniu būdu (Dėl paskelbto karantino).

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją: https://zoom.us/j/92280604847?pwd=ZFExc01ScGRvVmpFY2ZGcXNDTlMvQT09

(ID: 922 8060 4847, slaptažodis (passcode): 137338).

 

Pasiūlymus dėl viešinamo teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt. Rengėjui UAB „Ugna“, Vilnius, el. p. saule@ugna.lt ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos.

Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai ar pasiūlymas dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimo projekto laikotarpio pabaigos.