Parengtas Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano sklypo Birutės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0053:64) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2000.

Plano rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų g. 156, Vilnius. PV – Tadas Markilevičius, tel. +370 676 37738, el. p. [email protected].

Planavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 247V „Dėl Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467) sklypo Birutės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0053:64) sprendinius inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypui visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:

  • Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-04-11 iki 2022-04-25 imtinai pas plano rengėją darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-21-192).
  • Sprendinių vieša ekspozicija vyks nuo 2022-04-11 iki 2022-04-25 imtinai Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, ir pas plano rengėją, darbo metu.
  • Viešas svarstymas įvyks 2022-04-26, 13.00 val. pas plano rengėją.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (tpdris.lt), jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys (1)