Parengtas Žvėryno rajono detaliojo plano sklypo Latvių g. 3 sprendinių koregavimas

Informuojame, kad parengtas Žvėryno rajono detaliojo plano sklypo Latvių g. 3 sprendinių koregavimas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė V. Gavorskienė, tel. (8-5) 211 2519, el. paštas: valdone.gavorskiene@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „Latvių 3, atstovaujama direktoriaus Mariaus Pociaus, adresas Latvių g. 3, LT 08123 Vilnius, tel. 8 687 96296.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

 

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V, sklypo Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypo ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti sklype leistiną pastatų aukštį, altitudę, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu. Planuojamos teritorijos plotas 0,0923 ha. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2019-05-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano sklypo Latvių g. 3 sprendinių koregavimą“ Nr. A30-1094/19. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltTeritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-336.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-09-18 iki 2019-10-01 imtinai Žvėryno seniūnijoje, Odminių g. 3, Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-336) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Sprendiniai

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-10-01.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

PV Asta Kariniauskienė