Parengtas Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimas sklype Kęstučio g. 39 (kad. Nr. 0101/0039:1330)

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame, kad baigti rengti „Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinių koregavimas, žemės sklypo Kęstučio g. 39, Vilniuje (kad. Nr. 0101/0039:1330) ribose“ teritorijų planavimo dokumento sprendiniai.

 

Planavimo tikslas: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, keičiant sklypo Kęstučio g. 39 (kadastro Nr. 0101/0039:1330) žemės naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, užstatymo tankį ir statinių aukštį, nustatant užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijų planavimo procesą;

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-25 įsakymas Nr. A30-251;

Atitinkamų institucijų ir organizacijų pateiktos planavimo sąlygos detaliojo plano sprendinių koregavimui.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected];

Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė Dovilė Eidukaitė tel. (8-5) 211 2573, el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano iniciatorius: UAB „Ryto vėjas“, Kęstučio g. 39, Vilnius.

Detaliojo plano rengėjas: Projekto vadovas Giedrius Bireta, Olandų g. 54-25, LT-01212 Vilnius, tel. 8 685 39795, el. paštas: [email protected].

Visuomenės dalyvavimo ir pasiūlymų teikimo tvarka:

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta;

Parengti teritorijų planavimo dokumento sprendiniai viešai eksponuojami nuo 2018-04-27 iki 2018-05-04 Žvėryno seniūnijos patalpose Odminų g. 3, Vilniuje.

Su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima susipažinti nuo 2018-04-20 iki 2018-05-04 Konstitucijos pr. 3, Vilnius, visą informaciją teikia projekto vadovas tel. 868539795.

Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą iki viešos ekspozicijos pabaigos. Teikiant informaciją ir pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A.Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Brėžinį žiūrėti čia