Parengtas Žvėryno rajono plano (reg.Nr. T00054568) sklypo Kęstučio g. 33 (k.Nr. 0101/0039:731) koregavimas

 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ:

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta

Atliekamas žemės sklypo Kęstučio g. 33, Vilniaus m. (k.Nr. 0101/0039:731), detaliojo plano (reg. Nr. T00054568) sprendinių koregavimas. Planavimo pagrindas – 2020-06-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30-1789/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Kęstučio g.33 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., El.p savivaldybe@vilnius.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – Juridiniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai – Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės išduotais dokumentais planuojamoje teritorijoje koreguoti 1995 m. sausio mėn 12 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 82V patvirtintą Žvėryno rajono planą (reg. Nr. T0005468) .Patikslinti statybos reglamentus inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant teritorijos naudojimo būdą į (K-komercinės paskirties objektų teritorijos) ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjame plane (reg. Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų. Sklype planuojama teritorija skirta komercinės paskirties objektams (K);

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – Projekto vadovas Eduardas Pajarskas, Vilnius, tel. 8682 45667, el. p. pajedu@gmail.com

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros- Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais bus galima nuo 2022-02-14 iki 2022-03-09d. teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-21-41) Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sėlių g. 39, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15val.), t. 85 2112975 ir projekto rengėjo patalpose Krokuvos g. 8 , IIIa darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. t.868245667.

Viešas svarstymas organizuojamas – 2022-03-09 15:00 val. rengėjo patalpose Krokuvos g. 8, IIIa architektai.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-V-13-21-41) iki 2022-03-09 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau , kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR TPDR ir TPPVP informacinėje sisitemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas VTPSĮ prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

1.+pagr.brežinys+2022-01-27

Aiskinamasis+rastas+2022+01+28