Parengtas Žvėryno rajono plano (reg.nr. T00054568) sklypo Kęstučio g. 33 (kad.nr. 0101/0039:731) koregavimas

Parengtas Žvėryno rajono plano (reg. Nr. T00054568) sklypo Kęstučio g. 33 (kad. Nr. 0101/0039:731) koregavimas
2021 07 15. Vilnius
INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ: Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta Atliekamas žemės sklypo Kęstučio g. 33, Vilniaus m. (kad. Nr. 0101/0039:731), detaliojo plano (reg. Nr. T00054568) sprendinių koregavimas. Planavimo pagrindas – 2020-06-29 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymas Nr. A30-1789/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Kęstučio g.33 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Danutė Eidukonytė, tel. 85 2112750.
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB “G&G TURTAS”, Kęstučio g. 33-1, Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės išduotais dokumentais planuojamoje teritorijoje koreguoti 1995 m. sausio mėn. 12 d. Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 82V patvirtintą Žvėryno rajono planą (reg. Nr. T0005468) .Patikslinti statybos reglamentus inicijavimo sutarties pagrindu, nekeičiant nustatyto teritorijos naudojimo būdo (K-komercinės paskirties objektų statybos) ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų.
Sklype planuojama teritorija skirta komercinės paskirties objektams (K); Sklypo plotas – 457 kv. m. dydžio, užstatymo tipas- LP, užstatymo tankis – iki 44%, aukštis/aukštingumas <= 12 m / 3 a. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – Projekto vadovas Eduardas Pajarskas, Krokuvos g. 8, Vilnius, tel. 8682 45667, el. p. pajedu@gmail.com Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais bus galima nuo 2021-07- 23 iki 2021-08-20d. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-21-41) Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sėlių g. 39, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15val.), t. 85 2112975 ir projekto rengėjo patalpose Krokuvos g. 8 , III a darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-V-13-21-41) iki 2021-08-20 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau , kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR TPDR ir TPPVP informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas VTPSĮ prie Aplinkos ministerijos.


Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas++2021+07+09 (1)

Inž.+tinklų+planas+2021+06+15 (1)

1.+pagr.+brežinys+2021-07+09 (1)