Parengtas Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinių koregavimas sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, TPD Nr. K-VT-13-20-358.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,088 ha ploto žemės sklypas Latvių g. 9.

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-10-03 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-3614/22 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-04-28 įsakymo Nr. A30-1049/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: projekto vadovė R. G., Šiaulių g. 5-13, LT-01133 Vilnius, tel. +370 699 79322, el. p. [email protected], kvalifikacijos atestato Nr. A1993.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V “Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo” patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypo Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404) žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos (G2), užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane  nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai:  numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-358.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-06-15 iki 2023-06-29 imtinai Žvėryno seniūnijoje  Sėlių g. 39, LT-08109 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-358).

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas su visuomene įvyks nuotoliniu būdu 2023 m. birželio 29 d. 17:00 val. Prisijungimo nuoroda pateikiama žemiau:

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/76885121355?pwd=Dpegczrajf7B6EvSj92vefxa3osmqy.1
Meeting ID:
768 8512 1355
Passcode:
9v88pP

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui el. paštu: [email protected],, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-358) iki viešinimo termino pabaigos.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu ir/ar el. paštu aukščiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2023 m. birželio 29 d. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Nuoroda:

Pagrindinis brėžinys

Sprendiniai. Aiškinamasis raštas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ