Parengtas Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas sklype Latvių g. 9

Planuojama teritorija 0,0880 ha ploto žemės sklypas Latvių g. 9, Vilniuje. Sklypo kad. Nr. 0101/0031:404
Dokumento rengimo pagrindas 2020-04-28 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1049/20 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius UAB „Vertablox“, Žirgo g. 30B-2, Vilnius
Rengėjas PV R. Garuckienė,Šiaulių g. 5-13, LT-01133 Vilnius, tel. 8699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com, kvalifikacijos atestato Nr. A1993.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-12-01 iki 2020-12-16 imtinai Žvėryno seniūnijoje Sėlių g. 39, LT-08109 Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-358).

Pagrindinis brėžinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Vieša ekspozicija vyks Žvėryno seniūnijoje Sėlių g. 39, LT-08109 Vilniuje 2020-12-01 -2020-12-16 imtinai ir www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-20-358)