Parengtas Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas žemės sklype Žaliojoje g. 10

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-02-26 įsakymu Nr. A30-427/19, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.A615-38/19, 2019-05-29 bei 2018-02-26 Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, parengtas „Žvėryno rajono plano sprendinių koregavimas žemės sklype Žaliojoje g. 10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu”.

Planuojamos teritorijos plotas: 0,1015ha.

Planavimo tikslas:

  1. Koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 2 d. sprendimu Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius sklype Žaliojoje g. 10 (kadastro Nr. 0101/0031:181) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypą į du sklypus, vienam sklypui nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą, kitam komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą bei nustatyti sklypams teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendinius.
  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Detaliojo plano organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Kontaktiniai duomenys: tel. (8-5) 211 2573, el. paštas: dovile.eidukaite@vilnius.lt.

Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Detaliojo plano iniciatoriai: Viktorija Maginskienė, Violeta Pacevičienė, Žalioji g. 10, Vilnius, LT-02232.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Provit“, ATP 1303, R.Matulevičius, adresas korespondencijai – S.Stanevičiaus g. 80-14, Vilnius, tel. +370 659 39278.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu nuo 2020-03-30 iki 2020-04-13 galima:

1.Nuotoliniu būdu per projekto rengėją UAB „PROVIT“, +370 698 28081,

2.Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-358),

3.Susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 659 39278 ar el. p. rolandas@a1303.lt.

4. Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje / eksponavimui skirtoje vietoje.

Žalioji+DP+pagrindinis brėžinys

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-358) iki viešo svarstymo pabaigos.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas detaliojo plano aptarimas vyks nuotoliniu būdu per programą ZOOM, nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/525442617?pwd=cnFsazQxSkJZOFVPRzBhTUdUTXh5QT09 , 2020-04-14, 17:30 val.