Parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Sėlių g. 3A (kadastro nr. 0101/0031:462)

PARENGTAS Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliojo plano (registro Nr. T00055369) sprendinių koregavimas sklype Sėlių g. 3A (kadastro nr. 0101/0031:462)

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 sprendimu Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 10 sprendimu Nr. 936V patvirtinto teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055369) sprendinių koregavimas žemės sklype Sėlių g. 3A (kadastro Nr. 0101/0031:462) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu (TPDRIS teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-329).

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,2144 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-06-19 įsakymas Nr. A30-1418/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliųjų planų sprendinius žemės sklype Sėlių g. 3A teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu”, 2018-07-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-50/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 sprendimu Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054357) ir Vilniaus miesto valdybos 2001 m. gegužės 10 sprendimu Nr. 936V patvirtinto teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055369) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, sklypui Sėlių g. 3A (kadastro Nr. 0101/0031:462) nustatant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, intensyvumą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Marentos investicijos“, juridinio asmens kodas 304701172, Kęstučio g. 26, Vilnius, tel. (8 5) 210 9076, 210 9077, el. p. [email protected]

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, adresu A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas)), www.miestovizija.lt, el. p.  [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2018-10-12 iki 2018-11-02 imtinai adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-329. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: [email protected]  pagrindinis-brezinys

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki 2018-11-02 imtinai. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.