Parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 821) sprendinių koregavimas

DĖL PARENGTO ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO (REG. Nr. 203) IR TERITORIJOS PRIE SALTONIŠKIŲ IR SĖLIŲ GATVIŲ SANKIRTOS DETALIOJO PLANO (REG. Nr. 821) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

Informuojame, kad yra parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 821) sprendinių koregavimas.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-12-14 įsakymas Nr. A30-3733 dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos detaliųjų planų sprendinius žemės sklype Saltoniškių g. 29 (kad. Nr. 0101/0031:213) ir gretimai esančioje teritorijoje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu; Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti Nr. A30-3733; 2016-01-22 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-57/16(3.1.36-TD2).

Planavimo uždaviniai: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) ir teritorijos prie Saltoniškių ir Sėlių gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 821) sprendinių koregavimas, nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, komercinės paskirties objektų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos planuojamam užstatymui reikalingus architektūrinius, urbanistinius ir infrastruktūros teritorijos naudojimo būdus ir reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir atsižvelgiant į parengtus projektinius pasiūlymus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 8 5 211 2573, faks. 8 5 211 2527, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: AB „Saltoniškių verslo centras“ , Saltoniškių g. 29, 08105, Vilnius, tel. 8 5 233 7375, faks. 8 5 233 7347.

Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 8 650 55031, el. p. info@miestovizija.lt.

Sprendinių viešinimas: detaliojo plano sprendinių koregavimo viešinimo procedūros atliekamos supaprastinta tvarka. Su parengtais sprendiniais galima susipažinti nuo 2017-03-20 iki 2017-03-31 plano rengėjo patalpose Sodų g. 6, Vilnius, (2 aukšte); Vilniaus miesto savivaldybės Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje Odminių g. 3, Vilnius (planavimo programa ir pagrindinis brėžinys); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt/index.php?281468909 (planavimo sutartis, įsakymas)); LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-16-226).

Informaciją teikia: projekto vadovė architektė Rasa Druskienė, tel. 8 620 73285, el. p. rasa@miestovizija.lt.

Pasiūlymų pateikimo ir apskundimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo rengimo laiką iki 2017-03-31. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

pagrindinį brėžinį žiūr. čia