Parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) koregavimas sklypuose Lapių g. 3 ir Lapių g. 5

Planuojama teritorija

Danielių g. 4 (kad. Nr. 0101/0031:394), Lapių g. 3 (kad. Nr. 0101/0031:341), ir Lapių g. 5 (kad. Nr. 0101/0031:285).
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2017 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A30-1344.
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Iniciatorius UAB ,,Ikeira“, adresas Teatro g. 9A-12, Vilnius
Rengėjas UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 8 671 85640, el.p. info@regroup.lt. PV Tadas Markilevičius.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-03-28 iki 2018-04-12 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žvėryno seniūnijos patalpose, Odminių g. 3, Vilnius, ir pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas
Paslaugos gavėjo adresas Bajorų kelias 3-29 Vilnius 08459
El. pašto adresas tadas.markilevicius@gmail.com

Skelbimo tekstą žiūrėti čia

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia