Parengtas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypuose Lūšių g. 18 ir Lūšių g. 20 inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Žvėryno šiaurinės dalies detalusis planas, Nr. T00054357

Planuojamos teritorijos aprašymas: Detaliuoju planu sujungiami sklypai Lūšių g. 18 (kad. Nr. 0101/0031:295) ir Lūšių g. 20 (kad. Nr. 0101/0031:13) ir nustatyti būdas bei leistini teritorijos naudojimo reglamentai sklypui, kurio naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatomi kiti statybos reglamentai

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-08 įsakymas Nr. A30-1376/22 „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius žemės
sklypuose Lūšių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0031:295) ir Lūšių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0031:13) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ bei planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. 2022-
04-14 pasirašyta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-57/22.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr.
T00054357) sprendinius žemės sklypuose Lūšių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0031:295) ir Lūšių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0031:13) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties
sujungti žemės sklypus (kadastro Nr. 0101/0031:295 ir Nr. 0101/0031:13) ir nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės sklypo naudojimo būdą bei teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt
Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
Detaliojo plano koncepcija: nerengiama.

SPAV: nereikalingas.
Su parengtu detaliojo plano koregavimu bus galima susipažinti nuo 2022-07-26 iki 2022-08-10 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-354), Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje (Sėlių g. 39, LT-08109, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 9-18 val. Kontaktinis tel. +370 69817868.
Projekto ekspozicija vyks: Žvėryno seniūnijos patalpose nuo 2022-07-26 iki 2022-08-10.
Viešas svarstymas organizuojamas: 2022-08-10 13:00 val. rengėjų patalpose, Vytenio g. 63A-51, Vilnius.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu, arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros
informacinėje sistemoje ( www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-13-22-354), visą iki susipažinimo su detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpio pabaigos.

Nuoroda:

aiskinamasis+rastas

detalus