Parengtas Žvėryno Šiaurinės dalies koreguoto detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas sklype Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:503)

 

Galiojančio teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.:  Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) sprendinių koregavimas, TPDR registracijos Nr. T00086906.

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus miesto valdybos 1998-02-12 sprendimas „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-10-18 įsakymas „Dėl Žvėryno Šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) sprendinių koregavimo tvirtinimo“.

Detaliojo plano koregavimo tikslas:  Vadovaujantis  2021 m. spalio 18 d Vilniaus miesto savivaldybės administratoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-3284/21 “Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sklypų Lapių g. 3 (kadastro Nr.0101/0031:471) ir Sėlių g. 37 (kadastro Nr. 0101/0031:405) sprendinių koregavimo tvirtinimo” patvirtintais sprendiniais ir  Teritorijų planavimo įstatymo 28 d. 9 p. bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.3 punktais, koreguojama susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai – planuojama papildoma sklypo jungtis su Lapių gatve.

Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė: www.vilnius.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Jolitos Šileikaitės projektavimo įmonė, Architektų g. 110-90, Vilnius, projekto vadovas Darius Krungolcas, mob. tel.: 8 699 79001. el. p.: krungolcas@gmail.com.

Detaliojo plano viešoji ekspozicija vyks nuo 2022-09-05 iki 2022-09-16 (10 darbo dienų nuo paskelbimo dienos imtinai).

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2022-09-05 iki 2022-09-16 imtinai  Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt, Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt ir Žvėryno  seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Sėlių g. 39, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112975.

Informacija, iki kada, kam  ir kokiu būdu visuomenės suinteresuoti atstovai gali teikti pasiūlymus: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

AR+Lapių+3

Lapiu+3_Sklypo+planas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ