Parengti Apie 12.6 ha teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detaliojo plano sprendiniai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame apie parengtus Apie 12.6 ha teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, teritorijos tarp Galvės, Gunkliškių, Trampolio ir E. Andrė gatvių detaliojo plano konceptualiosios dalies, patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1616, metmenimis, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti teritorijas socialinei infrastruktūrai ir funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis. Suformuoti bendro naudojimo teritorijas, inžinerinės infrastruktūros sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2016-11-08 protokolas Nr. 28-624/16(1.2.13-T1) darbotvarkės 2 punktas.

Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-09 įsakymas Nr. A30-60.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio patarėjas Vytautas Kondratas tel. (8-5) 211 2754, el. paštas: vytautas.kondratas@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-685) 39795, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas:

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-04-16 iki 2020-04-30 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-533) bei Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia PV Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu: giedrius.bireta@vplanas.lt.

Pagrindinis+brėžinys

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt ir www.vilnius.lt nuo 2020-04-16.

Viešasis svarstymas:

Dėl karantino apribojimų viešasis svarstymas įvyks 2020-04-30 16:30 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://teritorijosplanas.zoomtv.lt .

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-533) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).