Parengti apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių, Justiniškių seniūnijoje, detaliojo plano sprendiniai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

Informuojame apie parengtus Apie 15 ha teritorijos tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių Justiniškių seniūnijoje detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti bendrojo naudojimo teritorijas, pėsčiųjų (dviračių) takų jungtis tarp Justiniškių gyvenamojo rajono ir Buivydiškių tvenkinių, numatyti teritorijų paėmimą visuomenės poreikiams.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-03-15 įsakymas Nr. A30-783.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt;

Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistė Asta Tiškevičienė tel. (8-5) 211 2752, el. paštas: asta.tiskeviciene@vilnius.lt.

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-5) 211 2759, el. paštas: giedrius.bireta@vplanas.lt.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas:

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-11-20 iki 2019-12-04 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-226) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 509 kab. darbo dienomis, informaciją teikia PV Giedrius Bireta (tel. (8-5) 211 2759).

pagrindinis+brezinys.JustiniskesM1000

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, nuo 2019-11-20 iki 2019-12-04 imtinai.

Viešasis susirinkimas įvyks 2019-12-04 17:00 Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antrame aukšte, salėje Nr. 216.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-226) iki viešojo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).