Parengti Apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių gatvės, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano pataisymai pagal gautus ir Organizatoriaus priimtus visuomenės  pasiūlymus

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Informuojame, kad SĮ “Vilniaus planas” parengė Apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių gatvės, Verkių seniūnijoje, detaliojo plano pataisymus pagal gautus ir Organizatoriaus priimtus visuomenės  pasiūlymus.

Susipažinimo su pataisytu pagal visuomenės pasiūlymus detaliuoju planu tvarka nurodyta žemiau.

Planavimo pagrindas:  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-12 d. įsakymas Nr. 30-363/19 „Dėl Apie 17,59 ha teritorijos prie Sakališkių gatvės detaliojo plano rengimo organizavimo“ ir Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikaciją koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos(G1) naudojimo būdą, padalyti sklypus, nustatyti sklypų plotus ir ribas prijungiant dalį laisvos valstybinės žemės prie suformuotų sklypų

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, el. paštas: [email protected].

Kontaktinis asmuo Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519. el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, kontaktinis asmuo projekto vadovas Saulius Dagelis tel. 8 686 09471, el. paštas: [email protected].

Detaliojo plano sprendinių viešinimas:

Su pataisytu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-12-08 iki 2021-01-07 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-137) bei Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia PV Saulius Dagelis telefonu 8 686 09471 ir el. paštu: [email protected].

Detaliojo plano sprendiniai eksponuojami www.tpdris.lt nuo 2020-12-08 bei www.vilnius.lt

Sakališkių_g_DP_pagrindinis brėžinys

Sakališkių_g_DP_gatvių servitutų lentelė

Sakališkių_g_DP_aprašomoji lentelė Sakališkių_g_DP_aprašomoji lentelė

Viešasis svarstymas:

Dėl karantino apribojimų viešasis svarstymas įvyks 2021-01-07 16:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda : https://cutt.ly/vplanas

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-137) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Apskundimo tvarka:

Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti skundžiamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.