Parengti apie 8,18 ha ploto teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 17 sklypų kad. Nr. 0101/0167:527, 0101/0167:1180, 0101/0167:1106 detaliojo plano sprendiniai

Planuojama teritorija apie 8,18 ha ploto teritorija, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į funkcinę zoną Nr. 17, kurią sudaro žemės sklypai kad. Nr. 0101/0167:527, 0101/0167:1180, 0101/0167:1106
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A30-1839
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius
Iniciatorius Fiziniai asmenys sudarę teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį su planavimo organizatoriumi.
Rengėjas UAB „RV architektų studija“, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti (vieša ekspozicija) nuo 2021 m. balandžio 30 d. iki 2021 m. gegužės 17 d. imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-13-17-90), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel.+37069813100, el. p. vaidas.seibokas@yahoo.com

Info-apie-parengta-DP

Sprendinių-pagrindinis-brėžinys

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Viešas svarstymas vyks 2021 m. gegužės 17 d., 18.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją: https://meet.jit.si/Parengtodetaliojoplanosprendini%C5%B3aptarimas
Telefono nr. +37069813100
Paslaugos gavėjo adresas Pamėnkalnio g. 28-2, Vilnius
El. pašto adresas vaidas.seibokas@yahoo.com