Parengti apie 84.9ha teritorijos tarp Ukmergės, Vilniaus miesto vakarinės greito eismo, Avižienių ir Tarandės gatvių Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano sprendiniai

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

 

Informuojame apie parengtus Apie 84.9ha teritorijos tarp Ukmergės, Vilniaus miesto vakarinės greito eismo, Avižienių ir Tarandės gatvių Pašilaičių seniūnijoje detaliojo plano sprendinius.

Planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos detaliojo plano konceptualiąja dalimi, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-02-09 įsakymu Nr. A30-426.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt .

Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio Vyriausioji specialistė Asta Tiškevičienė tel. 8(5)2112752, el. paštas asta.tiskeviciene@vilnius.lt

Detaliojo plano rengėja: SĮ „Vilniaus planas“tel.8(5)2112116, el.paštas info@vplanas.lt Konstitucijos pr.3, LT-09601 Vilnius, PV. Laima Naujokaitienė, el.paštas laima.naujokaitiene@vplanas.lt tel. 8(687)21719.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas:

Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-06-25 iki 2020-07-09 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (prie 216 kab.), Pašilaičių seniūnijoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-303), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt.

Pavilioniu_Sprendiniai

Informaciją nuotoliniu būdu teikia PV Laima Naujokaitienė telefonu 8(687)21719 ir el. paštu  laima.naujokaitiene@vplanas

Viešas svarstymas: Siekiant sudaryti galimybę dalyvauti kuo didesnei suinteresuotų asmenų grupei, viešas susurinkimas įvyks 2020-07-09 17 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://aikste.zoomtv.lt

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-303) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).