Parengti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr.18 koregavimo sprendiniai

Parengti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr.18 koregavimo sprendiniai

 

Informuojame, kad parengti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo nr.18 koregavimo sprendiniai.

Planuojamos teritorijos adresas: Teritorija tarp Justiniškių, Dociškių, Gileikių gatvių, Pašilaičių seniūnija, Vilnius.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo: VMSA VMAS Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistė  Asta Tiškevičienė, el.p.  asta.tiskeviciene@vilnius.lt.

 

Planavimo iniciatorius: UAB „ARKADA“, Įm. k. 144560425, adr.: Gegužių g. 64, LT-78365 Šiauliai; tel: 8-41 510023, el.p. arkada@arkada.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „VILNIAUS ARCHPROJEKTAS“, į. k. 120302352, buveinės adresas: Kalvarijų g. 1, Vilnius, tel. Nr. 8 616 26312, el. paštas: vilniaus@archprojektas.lt. Projekto vadovas – Gintautas Blažiūnas, kvalifikacijos atestatas – Nr. A135.

Planavimo  uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055382) sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu, perplanuoti sklypą, nustatyti teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sklypo Nr. 18 sprendinius inicijavimo pagrindu“ 2019 08 08, Nr. A30-1647/19. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-432.

Visuomenės informavimo tvarka: bendra.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti nuo 2021-02-01 iki 2021-02-17 LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-432), Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt. Nuotoliniu būdu informaciją teikia projekto vadovas Gintautas Blažiūnas, tel. 8 616 26312, el. paštas vilniaus@archprojektas.lt

Detaliojo plano sprendinių vieša ekspozicija: detaliojo plano pagrindinis brėžinys nuo 2021-02-01 iki 2021-02-17  eksponuojamas Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. Nr. K-VT-13-19-432) ir Pašilaičių seniūnijoje (Žemynos g. 1 Vilniuje).

pagr. brėžinys

Karantino metu projekto viešas svarstymas organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Viešas svarstymas vyks 2021 m. vasario 18 d. 17:00 val.

Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuoroda:
Click here to join the meeting

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDFkYTAxYmEtYzE4Ni00YTE2LWE0YjctYTg0MmI4MWEwOTcw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522c5ce8a03-c421-4d50-9fde-776e3fdde5c8%2522%252C%2522Oid%2522%253A%2522e3fda645-6ad6-4d30-a216-2f9a1599de3b%2522%257D%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=cb119ba2-8ca0-41c8-9eb0-371792a0d074&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) detaliojo plano rengėjui, o taip pat ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą detaliojo plano sprendinių keitimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus, jei tokie teikiami.

Apskundimo tvarka: Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti skundžiamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą vykdančiai institucijai – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

 

PV Gintautas Blažiūnas