Parengti sklypo (kadastro nr. 0101/0075:2314) Juodajame kelyje 62, Vilniuje, detaliojo plano keitimo sklype Liepiškių g. 13 ir šalia esančioje teritorijoje sprendiniai (pakartotina informacija)

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ  

 

 

Pakartotinai informuojame apie parengtus sklypo (kadastro nr. 0101/0075:2314) Juodajame kelyje 62, Vilniuje, detaliojo plano keitimo sklype Liepiškių g. 13 ir šalia esančioje teritorijoje sprendinius.

Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-08-19 sprendimu Nr.30-1428 “Dėl sklypo Juodasis kelias 62 detaliojo plano tvirtinimo” patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodajame kel. 62, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr.T0006001) keitimą sklype Liepiškių g.13 (kadastro Nr.0101/0075:3290), keičiant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei kitus planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo  uždaviniai: numatyti eismo organizavimo sprendimus (siūlomi-nustatant privažiavimą prie sklypų Juodasis kelias 64 ir Liepiškių g. 13 iš Liepiškių gatvės, panaikinti transporto eismo jungtį su Juoduoju keliu, paliekant tik pėsčiųjų praėjimą, nustatant E kategoriją), atlikti transporto srautų analizę.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-03-08 įsakymas Nr. 30-509/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt ;

Kontaktinis asmuo – Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas Benius Bučelis tel. +37069480937; (8-5) 2197913, el. paštas: benius.bucelis@vilnius.lt

Detaliojo plano rengėja: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g.25, LT-09320 Vilnius, projekto vadovė Laima Naujokaitienė tel.+37068721719; el. paštas: laima.naujokaitiene@vplanas.lt .

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-05-11 iki 2021-05-25 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-120), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt., Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (Konstitucijos pr.3) prie 216kab. bei Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje (Gerovės g.1). Informaciją nuotoliniu būdu teikia PV Laima Naujokaitienė telefonu 8(687)21719 ir el. paštu  laima.naujokaitiene@vplanas

Viešas svarstymas: Dėl karantino apribojimų viešasis svarstymas įvyks 2021-05-25d. 17val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:  https://cutt.ly/viesinam

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:  Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-207) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Pagrindinis+brėžinys