Parengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 7 sprendinių koregavimo sprendiniai

Informuojame, kad parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 7 sprendinių koregavimas. Detaliojo plano koregavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 05 14 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 7 sprendinių koregavimą“ Nr. 30-1673, planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2015-07-29 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-871/15(3.1.36-AD4). Detaliojo plano koregavimo tikslai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:500) Maumedžių ir Rugių gatvių sankirtoje detaliojo plano sklypo Nr. 7 (Reg. Nr. 1288) sprendinių, kurie atitinka nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius koregavimą, pakeičiant žemės sklypo užstatymo tankį. Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo V. Gavorskienė, tel. 85 2112519. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Vytautas Sadauskas, adr. Maumedžių g. 21A, Vilnius, tel. 86 7439202. Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „A, Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163868, el.p. archd@takas.lt, proj. vad. D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2015-08-10 iki 2015-08-25 imtinai UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“ patalpose, adresu Z. Sierakausko g. 17-1, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Kontaktinis asmuo – D. Vyšniauskienė, tel. 86 9817868. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu, skirtą laiką