Parengti sklypo kadastro Nr. 0101/0101:337, Verkių sen., detaliojo planavimo dokumento sprendiniai

Planuojama teritorija: žemės sklypas Nr. 15 (kad. Nr. 0101/0101:337). Teritorijos plotas – 2,7897 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 30-3442 ir juo patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti.

Planavimo uždaviniai: nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Detaliojo plano korektūra rengiama padalijant sklypus, pakeičiant jų naudojimo pobūdį iš daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos (G2) į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą ir nustatant užstatymo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Svajūnas Šiaudkulis, Karolis Šiaudkulis. Planavimo iniciatoriaus atstovas pagal įgaliojimą – UAB „Regroup“, buveinės adresas Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104, Vilnius.

Plano rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104, Vilnius, direktorius Tadas Monkevičius, tel. 8 671 85640, el. paštas: tadas@regroup.lt , projekto vadovas Rimvydas Kazickas, tel. 8 676 41927, el. paštas: rimvydas@regroup.lt.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros:

Susipažinti su parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo š. m. birželio 12 d. iki birželio 26 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) ir Verkių seniūnijos patalpose, Kalvarijų g. 156, Vilniuje, o taip pat teritorijų planavimo dokumento rengėjo UAB „Regroup projektavimas“ patalpose Geležinio Vilko g. 18A, III aukštas, darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val.

Pasiūlymų dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių pateikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui ir plano rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal įgaliojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š. m. gruodžio 9 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.