Parengti Sklypo Naujakiemio g. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimo sprendiniai

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Naujakiemio g. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057202), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1086V „Dėl sklypo Naujakiemio g. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimas.  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-670).

Planuojama teritorija: apie 0,23 ha, adresu Naujakiemio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0017:83), Vilnius.

Planuojamos teritorijos aprašymas: Planuojama teritorija yra Vilniaus mieste, Verkių seniūnijoje prie Naujakiemio gatvės. Teritorija apima du žemės sklypus:  1. Sklypas Nr. 1 – 0,1055 ha kitos paskirties (esamas naudojimo būdas – gyvenamųjų teritorijų, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą adresu Naujakiemio g. 13, Vilnius.  2. Sklypas Nr. 2 – 0,0945 ha kitos paskirties (individualiems namams / statiniams statyti ir eksploatuoti) žemės sklypą adresu Naujakiemio g. 11a, Vilnius.  Kartu su ~0,03 ha prijungiamu laisvu valstybinės žemės plotu, planuojamos teritorijos plotas sudaro ~0,23 ha
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-28 įsakymas Nr. A30 3505/20 „Dėl leidimo keisti sklypo Naujakiemio g. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“; Planavimo darbų programa, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-28 įsakymu Nr. A30-3505/20; 2021-03-01 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-19/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Keisti sklypo Naujakiemio g. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057202), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1086V „Dėl sklypo Naujakiemio g. 13 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuoto sklypo Naujakiemio g. 13 (kadastro Nr. 0101/0017:83) ribas ir plotą prijungiant įsiterpusį tarp gatvės raudonųjų linijų valstybinės žemės plotą ir nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: M. M., veikiantis savo iniciatyva ir bendraturčių įgaliojimu (Vilniaus miesto 2-ojo notarų biuro 2021-01 – 27 įgaliojimas), Vilnius.
Plano rengėjas: Viktorija Bogdanovienė, mob. 8 685 53 747, el. p., viktorija.bogdanoviene@gmail.com, A 1592.
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks nuo2022-06-27 iki 2022-07-11 imtinai (t. y. ne trumpiau kaip 10 d. d., iš kurių ne mažiau kaip 5 d. d. viešai ekspozicijai).
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje – TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-670) ir Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt; Verkių seniūnijoje.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-07-12, 17:00-18:00 val. nuotoliniu būdu

prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/88624425871?pwd=dkY4K0JaZFNyaisreEsreWhtbDlOUT09,

Meeting ID: 886 2442 5871,
Passcode: 485336.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): vadovaujantis patvirtinta planavimo darbų programa ir Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės 2004-08-18 nutarimu Nr. 967SPAV neatliekamas.
Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. pasiūlymai dėl detaliojo plano teikiamos plano organizatoriui raštu arba TPDRIS sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir
pasiūlymo motyvus. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba TPDRIS sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą klausimą gavimo dienos gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie detalųjį planą, prašome, kreiptis į teritorijų planavimo dokumento rengėją aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas.+Sprendiniai

B-02+-+Pagrindinis+brezinys