Parengti sprendiniai „Apie 26,16 ha teritorijos detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“

Informuojame apie parengtus „Apie 26,16ha teritorijos detaliojo plano Mykolo Lietuvio gatvei tiesti“ sprendinius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-12 įsakymas Nr.30-1079.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, privalomą teritorijos naudojimo tipą bei žemės sklypų paėmimą visuomenės poreikiams (gatvei tiesti ir eksploatuoti), numatant konkrečios vietos motyvuotą pagrindimą, patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus ir ribas. Detaliuoju planu keičiami Bajorų gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (reg. Nr. 490) sprendiniai.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt. Kontaktinis asmuo Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė tel. (85) 211 2519. El.p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt.

Planavimo rengėjas: Savivaldybės įmonė “Vilniaus planas”, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, info@vplanas.lt tel. (85)211 2446. Projekto vadovas Vladas Treinys, tel. 2112448, el.p.: vladas.treinys@vplanas.lt.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: Su detaliuoju planu susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-109) bei detaliojo plano rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 512 kab. darbo dienomis nuo 2019-11-11 iki 2019-11-22 imtinai, informaciją teikia PV Vladas Treinys.

Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte nuo 2019-11-18 iki 2019-11-22 imtinai.

Viešas susirinkimas įvyks 2019-11-26 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, antrame aukšte, salėje Nr. 216.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu savivaldybe@vilnius.lt ir (ar) Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-18-109) iki viešojo susirinkimo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

M. Lietuvio g. planas