Parengti sprendiniai sklypo prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano sprendinių koregavimui sklypuose Mūrinėje g. 36  ir J. Kupalos g. 4B

Informuojame, kad parengtas sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00056369) sprendinių koregavimas sklypuose Mūrinėje g. 36 (kadastro Nr. 0101/0048:4557) ir J. Kupalos g. 4B.

Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-06-11 įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0048:1448) prie J. Kupalos ir A. Kojelavičiaus gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimą sklypuose Mūrinėje g. 36 ir J. Kupalos g. 4B “ Nr. A30-1181/19.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas B. Bučelis, tel. (8-5) 2197913, el. paštas: benius.bucelis@vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: privatus asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006.

Detaliojo plano sprendinių viešinimas: su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-11-14 iki 2019-10-27 imtinai Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-19-330) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-11-27.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

 

Brežinys Mūrinės g. ir J. Kupalos g.